top of page
Search

Als stedenbouwkundige willen we graag dat onze ontwerpen zo duurzaam mogelijk zijn. Bijvoorbeeld bij het ontwerp van BURA voor de nieuwe stadswijk Merwede in Utrecht, waar we meerdere duurzame interventies in het ontwerp hebben meegenomen. Maar als we kritisch ons eigen werk analyseren, met de wetenschap in het achterhoofd dat in het globale noorden eigenlijk al in 2030 de uitstoot op nul moet zijn., dan zijn de duurzame plannen die we nu maken, gewoonweg onvoldoende om dit ambitieuze doel te halen.


Daarom is het zo belangrijk dat we open denkruimte creëren en nu onderzoek doen naar de “Post-Growth City”. Met de lange doorlooptijd, worden de ontwerpen die we nu maken, soms pas over 10 jaar gerealiseerd. Als we als stedenbouwkundigen klimaatverandering en inclusiviteit serieus nemen, dan moeten we fundamenteel onze werkwijze en manier van ontwerpen aan de stad veranderen. Met dit onderzoek hopen we dan ook duidelijk te krijgen hoe ruimtelijke ontwerpers en stedenbouwkundigen bij kunnen dragen aan een echt duurzame en rechtvaardige stad en willen we hierover een pro-actief debat gaan voeren.
Comments


bottom of page